BỘ LỌC SẢN PHẨM BỘ LỌC SẢN PHẨM

Tranh Thư Pháp

Tranh phong thủy thư pháp mang nhiều ý nghĩa quan trọng trong phong thủy cũng như mang tính giáo dục, răn dạy mọi người: mang lại điềm lành cho gia chủ, nhắc nhở mọi người về cách sống, sự hoàn thiện nhân cách và lối sống. Tranh thư pháp có giá trị hoàn hảo về chân – thiện – mỹ và mang ý nghĩa hết sức trong sáng, thể hiện cái tâm đẹp của người phác thảo lên nó và kiến thức văn hóa chuẩn mực định hướng đúng đắn. Đây là tác phẩm của một nghệ sĩ tài ba có khả năng chuyển tải sinh khí trên trang giấy dưới hình thức những kí tự.